NASZE PROJEKTY


Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami – rekrutacja uzupełniająca

« wstecz

12.01.2022

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru ogłaszamy Listy Rankingowe potencjalnych Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 4” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w ramach rekrutacji uzupełniającej, w podziale na kobiety i mężczyzn.

Lista rankingowa – mężczyźni
Lista rankingowa – kobiety

« wsteczLoga partnerów projektów