NASZE PROJEKTY


Aktualizacja punktacji na listach rankingowych etap I i II

« wstecz

12.01.2022

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do Projektu „Recepta na uśmiech 4” dokonaliśmy aktualizacji punktacji.

Lista rankingowa – mężczyźni Etap I
Lista rankingowa – mężczyźni Etap II

Lista rankingowa – kobiety Etap I
Lista rankingowa – kobiety Etap II

« wsteczLoga partnerów projektów