NASZE PROJEKTY


Dokumenty do pobrania

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie


Załączniki

    Załącznik 1A Formularz rekrutacyjny do Projektu dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 2A Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 3A Umowa uczestnictwa w Projekcie dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 4A Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu - dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami
    Załącznik 5A Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu - dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 6A Kwestionariusz osobowy dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 7 Karta oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu





Loga partnerów projektów