NASZE PROJEKTY


Etapy projektu

Zadanie nr 1: Diagnoza Uczestników Projektu oraz przeprowadzenie ścieżki reintegracji.
Zadanie nr 2: Wycieczki dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 3: Wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.
Zadanie nr 4: Zajęcia indywidualne dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.Loga partnerów projektów